ActualitatOpinió

“D’altra banda el federalisme, està esdevenint en la defensa de la democràcia, puix que, el nacionalisme tant, a Espanya, com en molts països Europeus, sembla derivar cap a posicions ultramuntanes, que s’aboquen perillosament a l’abisme de l’autoritarisme tal com va succeir en la dècada dels anys 30 del passat segle XX, quan nazis i feixistes, aprofitant febleses de la democràcia, van aconseguir fer seu el poder en diversos països, amb el resultat que tots coneixem.

Una Espanya Federal en una Europa Federal, podria ser una bona garantia de democràcia, i dissuasiva de temptacions expansionistes de règims autocràtics com els que s’insinuen avui a Polònia, Àustria, o alguns dels països del Nord d’Europa. Pedro Sánchez des de la seva claredat d’idees, comptant amb els suports necessaris podrà aconseguir-ho i creguin-me amics si els dic que això obriria de bat a bat la portes per a l’evolució de la UE feia un ens supranacional d’estructura federal.”

Més sobre l’Espanya federal (cosmem.blogspot.com, 8 de juny de 2019)