Jordi Garcia-Petit: Analfabets emocionals

“Els populismes –i l’independentisme com a moviment és nacionalpopulisme pur, una espècie virulenta de populisme– tenen trets comuns: la ignorància política de les masses, que fa possible la seva fàcil manipulació per a aconseguir les finalitats que es proposa el grup dirigent, i l’emoció com una alteració afectiva, convertida en estat d’ànim col·lectiu, induïda mitjançant la tergiversació…

Cosme Modolell: Més sobre l’Espanya federal

“D’altra banda el federalisme, està esdevenint en la defensa de la democràcia, puix que, el nacionalisme tant, a Espanya, com en molts països Europeus, sembla derivar cap a posicions ultramuntanes, que s’aboquen perillosament a l’abisme de l’autoritarisme tal com va succeir en la dècada dels anys 30 del passat segle XX, quan nazis i feixistes,…