ActualitatNotícies
El dia 29 de maig va tenir lloc al Centre de Lectura de Reus un diàleg entre Raimon Obiols i l’autor del llibre “Missio Federal”, Francesc Trillas, presentat per Diana Salvadó, regidora d’Alforja i membre de Federalistes d’Esquerres.
Al llarg del diàleg, Raimon Obiols va recordar les paraules d’Ernest Lluch, que defensava un “federalisme càlid”. Obiols va utilitzar aquesta expressió per constatar que el gran repte del federalisme avui és apel·lar a les emocions dels éssers humans per combatre l’èxit amb què el nacionalisme explota la mentalitat del “nosaltres versus ells” innata a les persones. També va destacar que després dels resultats electorals s’obre una gran oportunitat a Catalunya per avançar en moltes de les propostes que es fan en el llibre, i que aquesta oportunitat hauria de servir per donar passes endavant per combatre amb més eficàcia el que va anomenar “la bèstia”, referint-se a l’ús massiu de les xarxes socials i de les noves tecnologies de la persuassió que fan els líders nacional-populistes com Salvini i Trump.
Per la seva part, Francesc Trillas va estar d’acord amb la necessitat d’impulsar aquest federalisme càlid, i va dir que precisament aquesta era una de les intencions del llibre. Va explicar, responent a una pregunta de Raimon Obiols sobre com el llibre tractava la idea de “Catalunya un sol poble”, que ell estava totalment d’acord en la funció “federadora” que havien tingut els partits com el PSC i el PSUC i els sindicats de classe, però que calia alertar que a partir de la por que molts sectors van viure a la tardor de 2017, seria molt difícil que el catalanisme tornés a ser un factor de cohesió social. També va dir que el nomenament de Manuel Cruz com a president del Senat, acompanyat pel de Meritxell Batet com a presidenta del Congrés, havien donat lloc a una actualitzaió dels estereotips que circul·len sobre el federalisme. Encara que ara és més difícil dir que el federalisme és una “pantalla passada” o que “no hi ha federalistes més enllà de l’Ebre” (donat que la majoria de les Corts espanyoles han apostat per presidents federalistes), segueixen dient-se coses com que el federalisme és com un bitllet de 500 (se’n parla però no se sap què són) o que la presidencia de Cruz serà la darrera oportunitat del federalisme. Pel contrari, a diferència dels bitllets de 500, el federalisme està per tot arreu, donat que la majoria de persones que viuen en democràcia al món ho fan en federacions i Espanya i la Unió Europea són federacions en construcció. Per altra banda, el federalisme és una idea evolutiva que no s’atura ni en quatre anys ni en una dècada, com demostra per exemple la història dels Estats Units.
En la darrera part de l’acte, es van produir nombroses intervencions per part dels assistents. Va destacar enre elles la de Carmina Pozuelo Blanco, que va mostrar el seu acord amb la por descrita per Francesc Trillas de molts sectors com ella, de famílies que van venir a Catalunya des d’altres regions d’Espanya, i que es van veure ferits en la seva identitat i menyspreats malgrat la seva voluntat de formar un sol poble plural i divers.