ActualitatOpinió

Però arribarà el moment en el qual tota Espanya haurà d’assumir canvis, els necessaris perquè tots els seus ciutadans se sentin reconeguts. No poden pagar justos per pecadors. No pot ser que els catalans que aspiren a un reconeixement més precís de la realitat nacional de Catalunya dins d’una Espanya federal siguin castigats amb l’eliminació o laminació de l’autonomia, perquè uns exaltats han comès presses, que, per cert, podrien pagar molt car des del punt de vista judicial.”

Catalunya i Andalusia o el rebuig a l’immobilisme (Crònica Global, 6 d’abril de 2019)