ActualitatOpinió

“A la fi del procés, estem entrant en una nova etapa. De frustració per a una part, d’alleujament per a una altra, de ressentiment i desconfiança, temo, per a totes dues. Però com que hem de conviure, seria millor que ens asseguéssim a parlar. De moltes coses, i entre elles, de literatures, llengües, polítiques culturals… Una bona base ens la donen dos assajos recents que els recomano: Otra , de Sergio Vila-Sanjuán, i Por una ley de lenguas, de Mercè Vilarrubias. Tots dos corregeixen relats, reparen oblits, fan propostes, en la línia dialogant i conciliadora que tanta falta ens fa. Perquè, parafrasejant el títol del llibre anterior de Vilarrubias sobre el tema lingüístic ( Sumar y no restar), és una llàstima restar quan podem sumar.”

Sumar i no restar (La Vanguardia, 4 d’abril de 2019)