ActualitatOpinió

El Govern que, democràticament, resulti escollit s’enfronta a grans reptes. Desitjo destacar dos d’ells. Els que afecten els ciutadans més mancats de la cobertura de les seves necessitats i drets bàsics, i els procedents d’altres països perquè en els seus d’origen pateixen tota classe de privacions derivades de guerres, dictadures i pobresa. Davant tots ells, el Govern està més obligat que mai a complir el mandat constitucional de “remoure els obstacles”, avui patents, perquè, respecte d’ells “la igualtat i la llibertat” siguin “reals i efectives”. Mandat que, després de 40 anys de Constitució continua sense complir-se en els seus estrictes termes (Art. 9.2).”

El nou Govern, davant la precarietat i el desarrelament (Crónica Global, 3 d’abril de 2019)