ActualitatOpinió

“D’altra banda, recordem que les autonomies també són Estat. Una part dels problemes que tenim avui a Catalunya es deuen, precisament, al fet que l’Estat ha anat desapareixent, i ha permès que alguns exerceixin l’autonomia com un àmbit de poder polític excloent. Al mateix temps, l’aparell polític de l’Estat (central) ha actuat en moltes ocasions amb desconfiança respecte a les institucions autonòmiques, tractant-les com a poders delegats, i no com a entitats que troben la seva legitimitat en la Constitució, exactament igual que les de l’Estat (central).”

Espanya plural (El País, 30 d’abril de 2019)