Opinió

“Una setmana més, la política a Catalunya ha quedat supeditada a un únic objectiu: la possible investidura de Carles Puigdemont i les infinites modalitats –telemática, delegada, efectiva, simbòlica– que ens diuen que podria adoptar. Mentre discutim les últimes novetats del Procés, els grans problemes de la ciutadania segueixen: les llistes d’espera, els efectes de les retallades en salut i educació, la precarietat laboral, el deteriorament de l’economia, la manca d’accés a un habitatge digne . Qüestions que no trobaran solució si Catalunya segueix sense govern.”

“Cataluña necesita gobierno” (Crónica Global, 2 de febrer de 2018)