Opinió

L’Estat nació ja no és capaç de fer front als reptes actuals i que només en la recerca de l’interès comú es podrà governar l’actual procés de mundialització accelerada i evitar o pal·liar els sagnants xocs de temps enrere. Superat el colonialisme, l’imperialisme clàssic, la lògica de la revolució industrial, amb les seves successives competicions en pro de les hegemonies nacionals, estem entrant en un estadi civilitzatori en què si som capaços d’introduir la lògica del benestar compartit i sostenible podrà ser millor que els anteriors. En el fons, es tractaria de completar la cultura d’un racionalisme individual que enfonsa les seves arrels en la Il·lustració amb una cultura del racionalisme del que és comú, en principi afavorit per la informatització i la connectivitat. “Ruta de la seda: ¿una altra globalització?” (El Periodico, 11 de febrer de 2017)