ActualitatBlog (Esquerra sense fronteres)

Se sent vostè tan català com espanyol? Més espanyol que català? Més català que espanyol? Moltes de les enquestes intenten encasellar els ciutadans en unes categories que no responen a una realitat que s’assembla cada vegada més a la retratada per Claudio Magris a El Danubi: una barreja inseparable d’ètnies, llengües i cultures

Se sent vostè tan català com espanyol? Més espanyol que català? Més català que espanyol? Moltes de les enquestes que es fan a Catalunya i a Espanya intenten encasellar els ciutadans en unes categories que cada vegada responen menys a la nostra realitat social.

Què han de contestar aquelles persones que han nascut a Catalunya però tenen pares d’altres llocs d’Espanya, llocs que visiten regularment, amb els quals mantenen vincles i que se senten també una mica andalusos, bascos o extremenys? Ser ‘espanyol’ no és equivalent a ser part d’alguna d’aquestes identitats que en cadascuna de les seves variants tenen les seves pròpies especificitats i el seu valor afegit.

Què passa amb els milers d’immigrants que no han nascut ni a Espanya ni a Catalunya però han construït les seves vides aquí? Europeus, llatinoamericans, asiàtics o africans que s’han adaptat als costums locals, que aprecien la seva cuina, que han après les llengües que es parlen a Catalunya i han fet d’aquesta terra la seva llar. Què són totes aquestes persones? Què seran els seus fills que comparteixen diferents herències culturals? I els catalans que han emigrat a altres llocs? O els fills dels que es van veure forçats a l’exili i han tornat parlant el català amb accent estranger?

Què hauríem de contestar en aquestes enquestes els que no ens trobem en cap d’aquestes categories o que ens hi trobem només en part?

Vivim en un món en què les fronteres cada vegada marquen menys la identitat de les persones. La globalització ha tingut com a conseqüència que el món sigui més accessible i que les persones es moguin amb molta més facilitat que fa unes dècades.
Si a mitjans del segle XX ja era impossible posar a Europa unes fronteres que separessin les comunitats que compartien una ètnia, una cultura, i una llengua, com magistralment explica Claudio Magris en el seu llibre El Danubi en què dissecciona la civilització centreeuropea i el pes de les minories ètniques. És possible fer-ho en ple segle XXI?

Magris converteix el riu El Danubi en un símbol d’una aspiració pluralista de convivència entre pobles en contraposició a l’exclusivisme del nacionalisme alemany que se sent representat pel Rin. El llibre transmet l’admiració de l’autor per la cultura germànica- ‘els alemanys han estat els romans de Mitteleuropa ‘, afirmació però que també està impregnada de recel davant la idealització dels particularismes que després es converteixen en bandera de lluita i que aquests dies tornen a fer-se presents en la proliferació de tota mena de moviments nacionalistes i xenòfobs.

La realitat és que cada vegada més territoris dins i fora d’Europa són el Danubi, una barreja d’ètnies, cultures i llengües que comparteixen les seves tradicions i enriqueixen les societats fent-les més interessants, complexes i, per què no dir-ho, més divertides. La noció de poble uniforme no té sentit en societats que són essencialment heterogènies en origen, interessos, creences i costums com ens recorda Toni Sitges-Serra en un article publicat aquesta setmana a El Periódico.

Totes aquestes enquestes que furguen en la identitat de les persones acaben amb una opció anodina, la de ‘no sap / no contesta’, que és probablement en la qual ens situem una gran majoria de ciutadans que vivim a Catalunya: no sabem / no contestem.

“Ser o no ser catalán”. Blog Esquerra sense fronteres, 1 de novembre de 2016