Opinió

Què se sent vostè: A o B? Si en un altre moment aquesta disjuntiva va tenir un sentit, un dubta de si als inicis del segle XXI ho té preguntar-se per la pertinença territorial o cultural, sobretot quan cada vegada ens reconeixem més en gran mesura com a fills d’uns drets comuns, de l’alta cultura que no coneix fronteres i d’una tradició il·lustrada que ha fet possible la controvèrsia, la tolerància i el debat polític sobre bases democràtiques i pacífiques. Avui les societats són essencialment heterogènies en origen, interessos, creences i costums. “Sobirania, poble i identitat” (El Periodico, 31 d’octubre de 2016)