Presentació

La crisi dels refugiats posa de manifest de nou l’egoisme dels estats, la despreocupació de cada govern per les qüestions que no afecten directament als seus electors. Per no parlar de la reacció més vergonyosa, la dels moviments i partits que estenen sense dificultat la seva influència xenòfoba a qui es deixi contaminar per ella. Cal apostar per un futur federal, que imprimeixi un caràcter personal i col·lectiu més afí amb el reconeixement real dels drets fonamentals. “Desgovern i refugiats” (El País, 10 d’abril de 2016)