Victòria Camps: “Desgovern i refugiats”

La crisi dels refugiats posa de manifest de nou l’egoisme dels estats, la despreocupació de cada govern per les qüestions que no afecten directament als seus electors. Per no parlar de la reacció més vergonyosa, la dels moviments i partits que estenen sense dificultat la seva influència xenòfoba a qui es deixi contaminar per ella.…