Opinió

El cas del CIDOB crida l’atenció per la gosadia. Renunciar a un model d’èxit per convertir-lo en un instrument al servei d’una causa és de tanta audàcia que deixa entreveure que no és un cas aïllat i, el que és pitjor encara, que s’ha perdut la vergonya al tamís ideològic. Si per vendre la Catalunya del futur perdem el que ens aporta valor en el present, què ens queda? “El que som i el que perdem” (El Periodico, 30 d’abril de 2016)