Opinió

En realitat, l’única proposta que intenta institucionalitzar el valor de la fraternitat és el federalisme. Perquè lluny d’acontentar-se amb apel·lar a aquest valor com a horitzó últim cap al qual tendir, o com a idea reguladora per tutelar les nostres accions, s’esforça per dotar a la fraternitat de contingut polític. El federalisme representa la forma política de la fraternitat. O també: és el corrent que fa seva la fraternitat com a valor polític universal. Precisament perquè “fraternitat” vol dir universalització de la egaliberté republicana, els programes polítics fraternals promoguts pel federalisme, amb la seva obstinació per l’emancipació i la voluntat de cooperació, haurien d’ocupar un lloc prioritari en l’escenari de la política actual. “La fraternidad como política” (El País, 29 d’abril de 2016)