ActualitatEspai Federalista

Em declaro federalista perquè entenc la diversitat, la cooperació i la solidaritat com un valor i riquesa humana, no com un problema. Crec en el model federal com una manera d’organitzar estats de sobiranies compartides, fent possible la convivència de sentiments, llengües i diferents identitats basant-se en la negociació, el pacte i el diàleg

Bon dia a tothom!

Moltes gràcies a Federalistes d’Esquerres per haver-me convidat a participar en aquest acte amb companyes i companys progressistes de Catalunya i la resta d’Espanya.

Els federalistes socialistes ens sentin especialment còmodes amb l’opció federal sobretot per compartir els nostres valors de: Llibertat, Solidaritat, Fraternitat i Igualtat.

Em van demanar, una declaració de principis de perquè sóc federalista. Per resumir-ho breument explicaré les raons per les que em declaro federalista:

Em declaro federalista perquè entenc la diversitat, la cooperació i la solidaritat com un valor i riquesa humana, no com un problema.

Crec en el model federal com una manera d’organitzar estats de sobiranies compartides, fent possible la convivència de sentiments, llengües i diferents identitats basant-se en la negociació, el pacte i el diàleg.

Sóc federalista perquè un dels meus objectius polítics és reformar l’estat i les seves institucions per aconseguir més i millor democràcia, millors garanties dels drets i una millor Igualtat d’oportunitats.

Sóc federalista perquè l’estat de les autonomies és asimètric i s’haurien de reconèixer en elles totes les realitats nacionals. Un Federalisme asimètric d’esquerres, sense desigualtats ni privilegis.

Sóc federalista perquè sóc partidària de reconèixer Espanya com a una Nació que integra nacions, nacionalitats i regions. Nació i estat no és el mateix, nació no te res a veure amb sobirania, sí amb sentiment i la democràcia hauria de proporcionar tots els mecanismes necessaris perquè sentiments diversos convisquin sense problemes.

L’adequada resolució de l’encaix de Catalunya a Espanya ha de partir de la consideració de Catalunya com a subjecte polític, reconeixent que l’aspiració de la nació catalana a l’autogovern no es basa sols en l’actual ordenament jurídic, sinó que respon a una voluntat afirmada permanentment al llarg de la història; contribuint al foment i la unitat de la llengua catalana; respectant sense limitacions l’exercici de les competències que la Generalitat que ja té reconegudes i de les que calgui afegir-hi com a fruit de l’experiència acumulada o de l’aparició de noves necessitats; fent possible la seva participació en les institucions europees; considerant plenament la Generalitat com a institució de l’Estat, i impulsant mecanismes de participació i codecisió com un Senat federal, en el que les qüestions forals, lingüístiques, culturals o corresponents al Dret civil propi hagin de comptar necessàriament amb l’acord de les Comunitats Autònomes directament afectades. I això no ha de ser considerat privilegi de cap mena, és, simplement, el reconeixement d’una realitat plurinacional, la realitat d’Espanya

Sóc federalista perquè crec en els acords, perquè és una opció reformista, transgressora, avantguardista, il·lusionant i progressista, perquè vull construir una Espanya Federal en una Europa Federal socialment més justa.

Companyes i companys és un camí de futur, llarg i complex que estic segura que amb el temps i el diàleg s’anirà ampliant. Bateguem plegats, construïm-lo des de baix a dalt, no ens rendim, no és el moment de baixar els braços, és el moment de la opció federal per construir una Espanya entre tots, no d’uns o altres, sinó una reconeguda com a diversa i plural, amb els valors de justícia, solidaritat, llibertat fraternitat i igualtat, sense imposicions, amb debat polític, consens i el treball conjunt dels que volem construir un futur compartit.

Moltes gràcies,

Intervenció de Mar Canelo a la Gran trobada federalista organitzada per Federalistes d’Esquerres el dissabte 21 de novembre a Santa Coloma de Gramenet