ActualitatOpinió

Una negociació interpartidària podria fructificar en un acord a sotmetre en forma de referèndum constitucional tres reformes necessàries: (a) salvaguarda dels drets humans com a senyal d’identitat dels valors civilizatoris europeus; (b) promoció de l’Estat del Benestar segons el model europeu de cohesió social; i (c) constitucionalització de l’estat federal plural aplicant els principis europeus de la subsidiarietat territorial i la rendició de comptes democràtica. Izquierdas, Pangloss y el ‘jam’ democrático” (Público, 8 de juny de 2014)