ActualitatOpinió

L’última moda de la UE és la dels qui pensen com alguns de nosaltres que els vells Estats són baluernes inservibles però que no veuen la solució en la seva progressiva dissolució a Europa sinó en la creació d’altres Estats nous. “Europa después de las europeas” (El País Semanal, 8 de juny de 2014).