Opinió

Existeix una correlació directe entre la crisi social i l’auge del nou independentisme, que no es produeix en absolut arrel de la sentència del TC de 2010, sinó amb l’escalada de l’atur i la crisi del deute i els mercats que es concentra entre finals de 2011 i finals de 2012. “D’on ha sortit el ‘Nou Independentisme’? Una anàlisi materialista” (Blog “Reflexions d’un arqueòleg glamurós”, 7 de juny de 2014).