ActualitatOpinió

“Les nostres dretes haurien de fer un esforç de aggiornamento i incorporar altres possibilitats a la seva agenda, encara que a mitjà termini no figurin entre les seves eleccions favorites. Ningú els obliga a ser republicanes, federalistes (o, almenys, federalitzants) i seculars, i ni tampoc liberals de convicció, però el país i la política guanyarien molt si, almenys, contemplessin tot això com a possibilitat.”

República federal laica (El País, 1 de desembre de 2022)