ActualitatOpinió

“Solament trobant noves dimensions de comparació, creant una percepció conjunta de la situació que prevalgui la cooperació intergrupal enfront de la rivalitat, podrem superar una competició que només condueix a més hostilitat, pobresa social i menor solidaritat entre els col·lectius més necessitats.”

Pobres contra pobres (El País, 23 de novembre de 2022)