ActualitatOpinió

“L’informe Foessa diu també que Catalunya lidera l’exclusió social a Espanya, superant la mitjana espanyola en 6 punts, i que s’ha aferrissat amb els col·lectius més vulnerables: les dones, la infància, les persones joves i les migrades.”

 

Democràcia i llibertat (Diari de Girona, 22 de març de 2022)