ActualitatOpinió

“Quan altres han fet de forma vergonyant la trajectòria inversa, Xavier Muñoz era una persona que va col·laborar amb Jordi Pujol als anys 1950, i que després se’n va distanciar per abraçar el federalisme, sense tornar a caure mai en les hàbils xarxes del pujolisme.”

En record d’un Senyor de Barcelona: Xavier Muñoz, catalanista i FEDERALISTA (Progresrealprogresoreal.blogspot.com, 26 de febrer de 2022)