ActualitatOpinió

“Estem només en el preàmbul imprecís d’una llarga sèrie de passos i contrapassos que podrien abalisar una futura via de sortida per al bloqueig actual.”

Alguna cosa ha canviat a Catalunya (El País, 24 de febrer de 2021)