ActualitatOpinió

“Ens enfrontem a un moment decisiu de complexitat que posarà a prova el multilateralisme, la cooperació, la qualitat democràtica i la necessitat de construir aliances per l’interès general i el bé comú, més enllà de la capacitat competencial d’Estats i Governs. El que ve només podrem enfrontar-ho estrenyent llaços de cooperació”

Entrevista a Antonio Gutiérrez Rubí (Ethic, 24 de febrer de 2021)