Opinió

“L’arribada de la Segona República va ajudar a consolidar el dret a l’educació de les dones. Fins i tot havent heretat la carestia de mestres i d’escoles, es va apostar per l’escola pública, l’educació obligatòria, activa, unificada i laica. Es va posar com a objectiu la preparació de mestres, es van millorar les seves retribucions econòmiques i es va fer un esforç important en la construcció d’escoles. Les mestres de la república van transmetre un model de dona moderna i independent i van ser decisives a educar en la igualtat, la llibertat i la solidaritat. Quan el 1933 van guanyar les eleccions els partits de dreta, van disminuir les places de mestres, es va fomentar l’ensenyament religiós i es va acabar amb la coeducació.”

La batalla per l’educació (El Triangle, 7 de juliol de 2020)