ActualitatOpinió

“La inèdita situació provocada per la pandèmia ha posat en relleu la pertinència dels principis federals: cooperació entre les administracions, esforços mancomunats, combinació dels arbitris emesos des de la centralitat amb la gestió de recursos des de la proximitat… Les mesures exigides per aquesta situació han anat conferint a la lògica federal un caràcter de «sentit comú», de racionalitat davant els desafiaments d’una crisi sanitària sense precedents i les seves derivades econòmiques i socials.”

Paradoxa federal (Pasosalaizquierda.com, 12 de juny de 2020)