ActualitatOpinió

“Catalunya no va estar sola en el desaprofitament de la sortida de l’anterior crisi econòmica. Però sens dubte amb l’explosió desestabilitzadora del nacionalpopulisme procesista, va realitzar una contribució notable a les maniobres de distracció que van impedir construir les bases d’una societat més pròspera i justa, integrada a Europa i jugant en ella un paper positiu al costat de la resta de l’Espanya democràtica. Es va aconseguir sortir de la crisi, però no establim les bases d’una economia i una societat més justes i sostenibles. No ens podem permetre que torni a passar el mateix. Abans de la crisi del Covid-19 l’economia catalana ja donava símptomes de feblesa relativa, que s’aguditzaven en els moments àlgids de la desestabilització procesista. De l’actual crisi no podem sortir com de l’anterior. Si no construïm les bases d’una societat més justa, sostenible (i aquí, més ben integrada a Espanya i Europa), les crisis sanitàries, ecològiques i financeres se succeiran sense pietat.”

Superar la crisi sobre bases noves (Crònica Global, 29 d’abril de 2020)