Beatriz Silva: Mirar-se el melic

“Hi ha famílies confinades en espais mínims o en infrahabitatges que ja no saben quina història inventar-se per a no enfonsar-se en la depressió. Perquè una gran part de catalans i catalanes no sap què passarà quan acabi aquesta situació. Si tindran treball, si podran seguir amb el seu projecte de vida, si continuaran vius.…