ActualitatOpinió

“Les diferents cultures polítiques, les concepcions sobre el poder i la necessitat de recuperar-lo al més aviat possible quan s’ha estat en l’oposició, ha portat a un enverinament que persisteix i que entorpeix ara la superació de la crisi del coronavirus.

És saludable i necessari que hi hagi diferents projectes polítics, però no fins al punt de l’actual divisió a Espanya.”

La pandèmia de la polarització política a Espanya (Crònica Global, 28 de març de 2020)