ActualitatOpinió

“Els catalans requerim reconstruir principis, pràctiques i conviccions democràtiques i recuperar les nostres institucions d’autogovern al servei de tot el poble de Catalunya, i rescatar-lo dels qui l’utilitzen en benefici propi només i exclusivament. Però hi ha més: els qui defensen la desobediència a les normes i a les lleis no poden garantir la gestió d’un referèndum, perquè l’observança de la llei és un element de la democràcia tan important com el vot i, a més, perquè manquen de la credibilitat necessària.”

Referèndum? No, gràcies (La Vanguardia, 20 de març de 2020)