Laura Freixas: Catalunya i el planeta

“No seria més útil intentar influir: en les empreses, els governs, els partits, l’opinió?… Jo ho intento, però em sento una mica ridícula, la veritat, quan la meva acció per salvar el planeta consisteix a fer tuits, estirada al sofà. Llavors, jo també parlo de Catalu­nya. Perquè és tranquil·litzador. Perquè set ­milions de persones podem…