ActualitatOpinió

“La gent de pau respecta les lleis, la gent de pau no ocupa l’espai públic amb simbologia partidista, la gent de pau no parla d’enemics, la gent de pau no separa entre bons i dolents, la gent de pau no menysprea la llengua més parlada a Catalunya, la gent de pau no anomena ‘estrangers’ als que viuen a Catalunya ni els convida a marxar de la seva terra, la gent de pau treballa (no lluita) per la millora de tothom, la gent de pau no vexa aquells i aquelles que pensen diferent, la gent de pau busca la veritat i no intenta desvirtuar-la amb la connivència de mitjans de comunicació afins, la gent de pau no amenaça qui parla castellà, la gent de pau no convida a malbaratar l’economia d’un país,la gent de pau busca incansablement l’entesa per evitar l’odi, per fugir de l’enfrontament.”

No, no són gent de pau (iSabadell.cat, 12 d’octubre de 2019)