ActualitatOpinió

“La clau federal suposa obrir una via dirigida a reforçar els principis federals de lleialtat institucional, unitat i autogovern, cooperació, solidaritat interterritorial i subsidiarietat. L’objectiu és afavorir la integració reforçant l’autogovern català i reconeixent la dimensió de nació cultural per a Catalunya a Espanya; el que es tradueix també en participació en processos de deliberació i decisió conjunta en els marcs espanyol i europeu.

Tot ens porta a la tasca de renovar el pacte constitucional de fa 40 anys. La seva reforma suposaria la transició d’un sistema autonòmic amb desajustaments a un model d’Estat Federal que perfeccioni els mecanismes de diàleg i distribució del poder. Permetria la transformació del model de país en favor d’una major cohesió ciutadana i integració dels territoris, així com una contribució a l’estabilitat política i a una governança més democràtica.”

Catalunya: enfront de la desconnexió, diàleg federal (Infolibre, 25 d’octubre de 2019)