ActualitatOpinió

“Les essències no admeten amplituds, només lleialtats infrangibles. Avui dia, els sentiments de pertinença poden ser múltiples perquè fa molt temps que deixem de ser societats pures, homogènies. Pretendre fer majoritària una identitat única té un recorregut molt difícil actualment. Només se sol aconseguir quan es fan paranys democràtics, i es fa un abús populista de la nació i s’exacerba el nacionalisme. No obstant això, la nostra història recent fa poc aconsellable seguir aquest camí.”

La Diada d’uns quants (El País, 11 de setembre de 2019)