ActualitatOpinió

“El fet que existeixin comptes falsos que intentin manipular la voluntat política de la ciutadania és molt greu, perquè, a més, revela la falta d’instruments amb què es compta per defensar-se d’aquest tipus d’intrusions en els nostres drets polítics. Així mateix, resulta especialment seriosa la falta de resposta oferta pels presumptes responsables dels comptes, Esquerra. Les explicacions ofertes al fòrum parlamentari han estat pràcticament inexistents, limitant-se a rebutjar-ne tota responsabilitat. Sorprèn, a més, que la resta de partits i la ciutadania no insisteixin en l’obligació política de donar una explicació clara i completa. Si no ha estat Esquerra, qui ha estat? Certament encara no comptem amb un catàleg de drets digitals, però sí que existeixen instruments clàssics d’exigència de responsabilitat política i de defensa de la qualitat de la nostra esfera pública que no estem activant. Quan les bases del pluralisme estan en joc, no es pot fugir d’estudi i mirar cap a un altre costat perquè, aquesta vegada, són dels nostres.”

La qualitat democràtica a les xarxes (El País, 14 de juliol de 2019)