ActualitatNotícies

El proper 23 de juny es compleixen 150 anys del Pacte Federalista d’Eibar, subscrit pels delegats bascos i navarresos del Partit Republicà Federal a la calor de la Constitució Democràtica de 1869. El pacte havia estat precedit pel subscrit a Tortosa, al qual van seguir els signats a Còrdova, Valladolid i La Corunya. Pretenien l’establiment de les llibertats democràtiques i un consistent sistema d’autonomies territorials, un sistema federal que respongués de la millor manera a la diversitat de territoris i gents d’Espanya. Consideraven, encertadament, que hi ha una relació indissoluble entre autonomies territorials i democràcia.

150 anys després, l’associació de Federalistas del País Vasco-Euskal Herriko Federalistak, una de les associacions integrades en la Asociación por una España Federal, celebra el seu aniversari en un acte en col·laboració amb l’Ajuntament d’Eibar. La intenció és que la celebració no només sigui commemorativa, sinó que serveixi també per reivindicar el federalisme com a opció integradora que ajudi a construir un espai compartit de democràcia, autogovern i solidaritat, tal com assenyala el Manifiest fundacional de l’associació. Pots trobar tota la informació sobre l’associació, així com el seu formulari d’inscripció, en la seva pàgina web.

Durant els actes es farà lectura del següent manifest:

 

Per un nou Pacte Federal

Commemoració del Pacte Federal d’Eibar (1869-2019)

 

Ens apleguem avui a Eibar federalistes de diverses parts d’Espanya per commemorar el pacte que els federalistes basconavarresos van subscriure en aquesta ciutat el 23 de juny de 1869. El seu objectiu era l’establiment de les llibertats democràtiques i d’un sistema federal consistent d’autonomia territorial que respongués de la millor manera possible a la diversitat dels territoris i dels ciutadans d’Espanya.

Avui, 150 anys després, volem renovar aquell esperit federal de 1869. Reivindiquem, com ho van fer els nostres predecessors a Eibar, però també a Tortosa (18 de maig), a Còrdova (11 de juny), a Valladolid (15 de juny) o a la Corunya (18 de juny), que el pacte federal és, per sobre de tot, una expressió pregona dels ideals democràtics, de la seva millor realització. El federalisme és la millor manera d’articular el poder polític en societats on conviuen identitats i sentiments de pertinença diversos. És garantia de pau política perquè enriqueix la llibertat, per tal com harmonitza tot el que és propi i el que és aliè, el que és singular i el que és col·lectiu.

Commemorar aquelles dates no vol dir tan sols recordar, sinó també renovar i actualitzar l’expressió federal. La Constitució de 1978 va establir un sistema d’autonomies territorials sòlid i durador, semblant al dels països federals de llarga tradició del món democràtic. La seva expressió més evident és l’experiència basca d’autogovern. Ara bé, el reconeixement d’aquesta gran fita històrica no pot fer que n’ignorem els problemes de funcionament actuals. Perquè hi ha diverses qüestions importants que cal afrontar i resoldre si no volem fracassar. I la via per aconseguir-ho és una reforma urgent de la Constitució de caràcter federal.

El federalisme és una opció fèrtil, viable i integradora. Perquè aquesta reforma se’n surti ha d’aprendre de les millors experiències. N’hi ha, les trobem en països políticament propers, i ens en podem servir per la solvència demostrada precisament a l’hora d’encarar reptes semblants, resolts en termes d’estabilitat i de realització tant de la integració com de la diversitat.

El Pacte Federal d’Eibar de 150 anys enrere és una font d’inspiració per tal d’avançar cap a un espai compartit de democràcia, d’autogovern i de solidaritat.

Commemorem l’aniversari com un avançament de la celebració d’aquella integració en una comunitat política que es reconegui plural i diversa, i que fonamenti el seu pacte en la lleialtat i l’equitat.

És el nostre afany. RENOVEM EL PACTE FEDERAL!

 

Eibar, 22 de juny de 2019