Alberto López Basaguren: El dilema Gladstone

“En aquests 40 anys el sistema autonòmic ha conegut una evolució que —eludint estèrils polèmiques nominalistes— l’ha situat en l’espai dels sistemes federals. Per què aquesta resistència a tancar de forma idònia aquesta evolució aprenent de l’experiència de les federacions més solvents per a tractar d’incorporar els instruments —absents en la nostra Constitució— que ens…

Mireia Esteva: Sopa d’oca

“Encara que continuo pensant que la política ha estat absent, sorprèn que no els passi pel cap la relació òbvia que existeix entre incumplir la llei i córrer el perill que la justícia et castigui per això. Aquí comença la judicialització de la política. Em queda una sensació amarga. Em passa sempre que no comprenc als meus…