Opinió

“Mentre debatem si ens convertim en un continent de fortaleses identitàries, desapareix qualsevol indici de conversa assenyada sobre el nostre futur. El predomini de la qüestió migratòria ens condueix a la sobrevaloració del fenomen, que al seu torn té força suficient per a retornar-nos dilemes que crèiem superats: volem transformar el món o protegir-nos? Quanta democràcia sacrificarem a canvi de seguretat? Preferim relacionar-nos amb altres potències amb regles, compromisos i reciprocitat, o la por ens plegarà dòcilment al llenguatge de la força? Aquestes preguntes estan canviant el nostre statu quo i gravitaran durant anys sobre molts desafiaments als quals arribem tard i malament.”

Falses prioritats (El País, 26 de maig de 2019)