ActualitatOpinió

“Els demòcrates han de mostrar-se ferms davant el nacionalpopulisme, però també davant les causes que el fan créixer. I la principal és que les elits en les democràcies liberals han exclòs del debat i del poder la majoria. Aquestes mateixes elits no s’han oblidat de prosperar, però sí de compartir la seva prosperitat i incloure les majories socials, que es vengen apostant per solucions populistes: senzilles –de vegades màgiques– immediates i errònies. Per frenar-les, Eatwell proposa mecanismes d’inclusió, però requereixen elits generoses i de visió de futur, perquè operen a llarg termini, com una educació de qualitat per a tothom, i també obrir partits i institucions no només als pròxims, sinó als millors de cada classe.”

“El nacionalpopulisme redueix la democràcia a votar” (La Vanguardia, 17 de maig de 2019)