ActualitatOpinió

“Democràcia significa exercir el poder com una eina per a resoldre els conflictes que es manifesten en la societat; la democràcia implica el reconeixement i la protecció dels drets ciutadans, encara que representin una minoria; democràcia és l’exigència en el compliment de les obligacions als ciutadans i en l’exercici del poder. Democràcia significa que no pot haver-hi altres mecanismes diferents del respecte a les regles de joc col·lectives, representades en el marc jurídic, el reconeixement i l’escolta de l’adversari, la utilització de la paraula, el diàleg, la negociació i el pacte com a úniques eines vàlides per a defensar les idees. També significa lleialtat cap als pactes.”

SOS democràcia (Crónica Global, 17 d’abril de 2019)