Santos Julià: Dretes

“I amb això, les dretes espanyoles, dividides com en els vells temps, però sense Església que els proporcioni el mannà unificador, es mosseguen la cua: mentre en la Transició es van desviure per ocupar la zona centro, els seus hereus d’avui, nascuts tots amb la Transició ben liquidada, corren com a ànima que porta el…

Francesc Arroyo: Nacionalisme contagiós

“La història és una gran forjadora d’egos nacionalistes. N’hi ha prou amb escriure-la a mesura. Pujol va descobrir que Catalunya tenia mil anys. Mai es va veure en la necessitat d’explicar què era abans aquesta porció de terreny ni per què es parava precisament en aquesta data. El nacionalisme espanyol ha anat fins i tot…