ActualitatOpinió

“La successió d’esdeveniments ha acabat per revelar el seu autèntic significat. El presumpte ‘nero parlar’ era en realitat una forma encoberta de començar a negociar. Perquè, en efecte, parlar del dret d’autodeterminació era, per als qui el reclamaven, una forma d’aconseguir que s’admetés la seva existència. D’anàloga forma que reconèixer-li a una determinada instància (una comunitat autònoma, en el cas que ens ocupa) la condició de subjecte polític amb caràcter general en realitat implica, després del seu innocent aspecte, acceptar que pugui intentar ‘decidir el seu futur’, per dir-ho amb l’argot procesista, quantes vegades estimi oportú.”

Parlar de tot o d’una sola cosa? (El Confidencial, 15 de febrer de 2019)