ActualitatOpinió

“L’Estat ha de recuperar la seva presència normal a Catalunya. No es tracta de nacionalitzar ni de suspendre l’autonomia, sinó de fer valer la naturalesa d’Estat que també tenen les institucions de la Generalitat. Som davant d’una comunitat autònoma, amb poders, institucions i fons que deriven d’un pacte constitucional determinat. Si es vol un nou pacte, una nova base fundacional, Catalunya pot prendre la iniciativa de modificar-lo i fins i tot substituir-lo, sempre a través de les vies existents, que garanteixen la participació dels representants de tota la ciutadania, i no la imposició de menys del 50% d’una determinada comunitat autònoma sobre la resta.”

Catalunya és Estat (El País, 19 de desembre de 2018)