Argelia Queralt: Catalunya és Estat

“L’Estat ha de recuperar la seva presència normal a Catalunya. No es tracta de nacionalitzar ni de suspendre l’autonomia, sinó de fer valer la naturalesa d’Estat que també tenen les institucions de la Generalitat. Som davant d’una comunitat autònoma, amb poders, institucions i fons que deriven d’un pacte constitucional determinat. Si es vol un nou…