ActualitatOpinió

“Una reforma en sentit federal no només satisfaria a la major part dels ciutadans de Catalunya i de la resta d’Espanya, si no també ajudaria a millorar aspectes disfuncionales del model organitzatiu, sempre que les reformes se centressin més en l’avaluació objectiva del disfuncional, que en l’eterna discussió de qüestions subjectives purament emocionals. Més que discutir si cal centralitzar més o descentralitzar, la qual cosa cal aconseguir és garantir és la coherència entre serveis als ciutadans, l’equitat i la coresponsabilitat”

Model organitzatiu en les enquestes (Crònica Global, 24 de novembre de 2018)