ActualitatOpinió

“Resulta força difícil fer una reflexió, encara que sigui breu, acotada i, per descomptat, modesta, sobre el llenguatge i la realitat de la política aquest estiu del 2018. S’ha dit i encara es diu molt -i amb raó-, que estem immerses en l’era de la postveritat. Molts tradueixen aquest terme com “mentida”, simplement.
Per bé que capti el sentit substancial del terme, potser no aconsegueix de definir tots els matisos que li són associats”

Les coses, pel seu nom. (El País, 14 d’agost de 2018)