ActualitatOpinió

“L’actual Govern d’un Estat democràtic, laic i modern, no pot consentir que continuïn vigents una institució i unes normes dictades per un Estat totalitari i confessional, que poden resumir-se en el decret llei de 1957. És inexcusable reconvertir aquesta institució, secularizarla i que reflecteixi, amb plena objectivitat, la memòria de totes les víctimes de la Guerra Civil.”

Ultratge a la democràcia. (El País, 4 de juliol del 2018)