ActualitatOpinió

Jordi Llovet: “sóc erasmista i defenso una cultura humanista universal, tot aquest nacionalisme em ve molt gran. Sense comptar que sóc nét de pagesos de l’Alt Empordà, una zona federalista des de sempre.
Vaig mamar a casa meva un esperit liberal, obert i cosmopolita”

Entrevista a Jordi Llovet (Crónica Global, 11 de juny del 2018)