Fal·laç internacionalització del postprocés (Per: Victor M. Sánchez Sánchez / Tomás Jiménez Araya)

Espanya, amb la seva Constitució (CE), és un dels Estats democràtics del món en els quals els seus compromisos en matèria de drets humans estan revestits de la protecció més reforçada i oberta a processos internacionals de supervisió (articles 10.2 CE i 96 CE). Segons els índexs més exigents de valoració internacional de qualitat democràtica, Espanya figura…